กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2564

Info-dltv | 15 มิ.ย. 2564
10618

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น

สามารถดาวน์โหลดแล้วที่ www.dltv.ac.th

 

Google Drive คลิกที่นี่ 

One Drive คลิกที่นี่

 

Google Drive  - Scan Me

          

One Drive - Scan Me