ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 03 พ.ค. 2564
141

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการสรรหา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและพนักงานขับรถ 

วัน และเวลาสอบสัมภาษณ์ : วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3ug3Dom