พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทองพุ่มเงิน และกล่าวถวายราชสดุดี ในโอกาสวันจักรี

Info-dltv | 06 เม.ย. 2564
482

   วันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประยงค์ จันทรเต็ง นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทองพุ่มเงิน และกล่าวถวายราชสดุดี ในโอกาสวันจักรี หรือวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา สถาบัน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอหัวหิน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ในการเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕  
   ในการนี้ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าสถานีฯ ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน