ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ

PR&Info dltv | 30 มี.ค. 2564
959

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ

จำนวน 2 อัตรา คือ

1. ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  1 อัตรา   อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน 10,430 บาท

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบุคลากร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ฯ

หรือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2282 6737 ต่อ 1202  และ 032 515 457-8 ต่อ 1112  www.dltv.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่https://drive.google.com/file/d/1WFz2QPTKQbsVFsEOkUOdrF1Sv1lF73xs/view?usp=sharing