ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 28 ม.ค. 2564
407

เรื่อง การจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือสำหรับนักเรียน จำนวน 24 ชุด โดยวิธีสอบราคา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/36kfTKz