ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง จัดจ้างเหมากำจัดแมลง และสัตว์พาหะนำเชื้อ(หนู)

PR&Info dltv | 14 ม.ค. 2564
476

ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เรื่อง  จัดจ้างเหมากำจัดแมลง และสัตว์พาหะนำเชื้อ(หนู)

จำนวน 4 อาคารของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม