ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง จัดซื้อฉากประกอบรายการ

PR&Info dltv | 14 ม.ค. 2564
142

ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เรื่อง  จัดซื้อฉากประกอบรายการ ห้องบันทึกรายการ จำนวน 2 ชุด