ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 29 ธ.ค. 2563
3063

เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับเลือกการจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ โรงเรียนปลายทาง ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,441 โรงเรียน โดยวิธีประกวดราคา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/37Y4Bx3