ประกาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ

PR&Info dltv | 22 ธ.ค. 2563
388

ประกาศ

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

****************

เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (External Harddisk)

ด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เลขที่ ๓  ถนนเลียบวัง  ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มีความประสงค์สรรหาผู้จำหน่ายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา(External Harddisk)