ประกาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

PR&Info dltv | 22 ธ.ค. 2563
195

ประกาศ

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง จัดซื้อผ้าม่านป้องกันแสงแดด

ด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  เลขที่ ๓  ถนนเลียบวัง  ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มีความประสงค์สรรหาผู้จำหน่ายผ้าม่านป้องกันแสงแดด