ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 17 พ.ย. 2563
124

ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง จำนวน 8 เครื่อง สำหรับงานสื่อการสอน สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3lFO9FX