สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

PR&Info dltv | 23 ต.ค. 2563
357

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น.  นายประยงค์  จันทรเต็ง นายอำเภอหัวหิน  เป็นประธานในพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๒๓ ตุลาคม "วันปิยมหาราช" และ ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา ๘๙ วินาที  พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์

ในการนี้  นางยุวนิตย์  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  นายเกรียงไกร  แสงทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานีฯ  ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ บริเวณด้านหน้าวังไกลกังวล  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์