ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 11 ก.ย. 2563
215

เรื่อง การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะตอนครึ่ง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา

ผู้สนใจและประสงค์จะเข้าเสนอราคา โปรดติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารข้อกำหนดคุณลักษณะ ขอบเขตงาน  ในจันทร์วันที่ 14 กันยายน 2563 ในเวลาทำการ

กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน  2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 02 280 1075 ต่อ 104 ไม่มีค่าใช้จ่าย

ณ งานพัสดุ กลุ่มงานสนับสนุน  สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์  แขวงวัดโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2ZHdrL9