สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพุ่มเงิน

PR&Info dltv | 28 ก.ค. 2563
670

     วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๘.๐๐ น.  นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  พานพุ่มทอง พุ่มเงิน  และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  ณ บริเวณพิธี  สวนหลวงราชินี ๑๙ ไร่  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร สถานศึกษา ในสังกัดอำเภอหัวหินและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหัวหิน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

     ในการนี้ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมถวายพานพุ่มทองพุ่มเงินของสถานีฯ  พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนงาน และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียงกัน