พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล

Info-dltv | 28 ก.ค. 2563
184

   วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๗.๐๐ น. นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน และบริเวณหน้าหอนาฬิกา (หน้าวัดหัวหิน) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร สถานศึกษา ในสังกัดอำเภอหัวหินและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหัวหิน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

   ในการนี้ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมด้วยนายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนงาน และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมพิธีดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียงกัน