พสกนิกรทั่วไทยปลอดภัยจากโควิด-19

Info-dltv | 23 ก.ค. 2563
2877

อ่านเรื่องราวความประทับใจ.....พสกนิกรทั่วไทยปลอดภัยจากโควิด-๑๙ "โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน"

[e-Book] หนังสือ “พสกนิกรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกป้องปวงประชาพ้นภัยโควิด-๑๙”

คลิกเพื่อเปิดอ่าน e-Book พร้อมชม VDO ได้ที่

https://www.scg.com/ebook-COVID-19donation/

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒