ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 17 ก.ค. 2563
351

เรื่อง การจัดจ้างปรับปรุงโครงข่ายภายใน (Intranet) และภายนอก (Internet) และระบบโทรศัพท์พื้นฐาน (IP Phone) ให้กับสำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยวิธีพิเศษ

ผู้สนใจและประสงค์จะเข้าเสนอราคา โปรดติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารข้อกำหนดคุณลักษณะ ขอบเขตงาน ในวันศุกร์ที่  24 กรกฎาคม  2563 ในเวลาทำการ

กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคา ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม  2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 02 280 1075 ต่อ 104 

ณ งานพัสดุ กลุ่มงานสนับสนุน  สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์  แขวงวัดโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/30nBxK8