ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา

Charinrat | 29 มิ.ย. 2563
613

ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่องเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2BjQlRE