ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)

Info-dltv | 25 มิ.ย. 2563
1135

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้จัดทำเอกสาร "แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)"

สำหรับครูและผู้ปกครอง คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ หรือ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ค่ะ