"ทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา" มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ

PR&Info dltv | 14 พ.ค. 2563
81996

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
เพิ่มช่องทางการรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยสามารถรับชมผ่านทางช่องทีวีดิจิตอล
เริ่มออกอากาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป