ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 13 พ.ค. 2563
6568

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา
>>ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
>>ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 3 อัตรา
ปฏิบัติงานประจำสำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ กรุงเทพมหานคร และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านรายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3dK7TDR

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัพท์ 0 2282 6734, 0 2281 5637 ต่อ 125
นางสาวศรุดา สถานนท์ชัย และนางสาวกมลวรรณ คล้ายมาก