ประกาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง คัดเลือก ลูกจ้าง จ้างเหมา ปฏิบัติงานทำความสะอาด

PR&Info dltv | 01 มี.ค. 2563
73

ประกาศ  สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เรื่อง  คัดเลือก ลูกจ้าง จ้างเหมา ปฏิบัติงานทำความสะอาด

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์