แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

Info-dltv | 20 พ.ย. 2562
42040

   เปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินวันหยุดราชการ เพิ่มเติมในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

ระดับปฐมวัย อนุบาล ๑ - ๓ ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -  ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -  ๓

 

   Google Drive เพื่อรับรายละเอียด

 

   One Drive เพื่อรับรายละเอียด