ขอประชาสัมพันธ์เพลงสำคัญของชาติ

PR&Info dltv | 19 เม.ย. 2562
1419

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พุทธศักราช ๒๕๖๒
ขอประชาสัมพันธ์เพลงสำคัญของชาติ

จำนวน ๒ เพลง คือ
๑.เพลงสดุดีจอมราชา คลิก http://bit.ly/2Gkrz2g
๒.เพลงไทยรวมใจภักดิ์ คลิก http://bit.ly/2VS6iUh

คลิกลิ้งค์ด้านล่างเพื่อรับฟังเพลง

https://www.youtube.com/watch?v=suxJc9soZ-8

https://www.youtube.com/watch?v=IF-VxPr-nyg