สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

PR&Info dltv | 19 เม.ย. 2562
1069

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"สืบสาน รักษา ต่อยอด"

โครงการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระบรมชนกนาถ

ทรงยกระดับคุณภาพการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทรงแสดงให้เห็นชัดเจนว่า

"การศึกษา คือ รากฐานอันสำคัญยิ่ง ในการสร้างพลเมืองที่ดีของประเทศชาติให้เจริญมั่นคง "

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด สุขศานต์ร่มเย็นด้วยพระบารมี

 ตอนที่ ๓ "การศึกษาสำเร็จทุกประการ"

https://news.ch7.com/detail/337467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูล: https://news.ch7.com/detail/337467