ขอเชิญร่วมชื่นชมพระบารมี และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี

157,042 views
ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายการ 1 ตอน

ดาวน์โหลด