พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

22,749 views

ขอเชิญร่วมชื่นชมพระบารมี และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี ในงาน
พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒   ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

รายการแนะนำ

ไม่พบรายการแนะนำ