00:00:00
ไปตามฝัน
 
00:30:00
รอบภูมิภาค 1
 
01:00:00
รอบรู้ถิ่นไทย
 
01:30:00
รอบภูมิภาค 2
 
02:00:00
รอบภูมิภาค 3
 
02:30:00
ก้าวอย่างพอเพียง
 
03:00:00
แผ่นดินทระนง
 
03:30:00
R : ไปตามฝัน
 
04:00:00
R : รอบภูมิภาค 1
 
04:30:00
R : รอบรู้ถิ่นไทย
 
05:00:00
R : รอบภูมิภาค 2
 
05:30:00
R : รอบภูมิภาค 3
 
06:00:00
R : ก้าวอย่างพอเพียง
 
06:30:00
R : แผ่นดินทระนง
 
07:00:00
R : ไปตามฝัน
 
07:30:00
R : รอบภูมิภาค 1
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
THU : ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 * เรื่อง แนะนำสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
 
09:30:00
THU : ท23101 ภาษาไทย ม.3 * เรื่อง การเขียนรายงาน โครงงาน/มารยาทในการเขียน *
 
10:30:00
THU : อ23101 ภาษาอังกฤษ ม.3 * เรื่อง Supermarket
 
11:30:00
THU : ศ23103ดนตรีม.3 เรื่อง ลักษณะเด่นของดนตรี (๒)
 
12:30:00
FRI : ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 * เรื่อง การสะท้อนกลับหมด
 
13:30:00
FRI : อ23101 ภาษาอังกฤษ ม.3 * เรื่อง The Shopping Places We Like
 
14:30:00
FRI : ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
 
15:30:00
FRI : ศ23101ทัศนศิลป์ม.3 เรื่อง สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์ (1)
 
16:30:00
R : ไปตามฝัน
 
17:00:00
R : รอบภูมิภาค
 
17:30:00
R : รอบรู้ถิ่นไทย
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : รอบภูมิภาค 2
 
18:30:00
R : รอบภูมิภาค 3
 
19:00:00
R : ก้าวอย่างพอเพียง
 
19:30:00
R : แผ่นดินทระนง
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ไปตามฝัน
 
21:00:00
R : รอบภูมิภาค 1
 
21:30:00
R : รอบรู้ถิ่นไทย
 
22:00:00
R : รอบภูมิภาค 2
 
22:30:00
R : รอบภูมิภาค 3
 
23:00:00
R : ก้าวอย่างพอเพียง
 
23:30:00
R : แผ่นดินทระนง