00:30:00
ก้าวอย่างพอเพียง
 
01:00:00
ไปตามฝัน
 
01:30:00
แผ่นดินทระนง
 
02:00:00
R : รอบภูมิภาค
 
02:30:00
R : รอบรู้ถิ่นไทย
 
03:00:00
R : เกษตรขั้นเทพ
 
04:00:00
R : ก้าวอย่างพอเพียง
 
04:30:00
R : ไปตามฝัน
 
05:00:00
R : แผ่นดินทระนง
 
05:30:00
R : รอบภูมิภาค
 
06:00:00
R : รอบรู้ถิ่นไทย
 
06:30:00
R : เกษตรขั้นเทพ
 
07:30:00
R : ก้าวอย่างพอเพียง
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
THU : ค23101 คณิตศาสตร์ ม.3 * เรื่อง พื้นที่ผิวของทรงกระบอก *
 
09:30:00
THU : ท23101 ภาษาไทย ม.3 * เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (3) *
 
10:30:00
THU : อ23101 ภาษาอังกฤษ ม.3 * เรื่อง Job Application
 
11:30:00
THU : ศ23103 ดนตรี ม.3 * เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีไทย (2)
 
12:30:00
FRI : ว23101 วิทยาศาสตร์ ม.3 * เรื่อง การคำนวณหาความเร่ง (2) *
 
13:30:00
FRI : อ23101 ภาษาอังกฤษ ม.3 * เรื่อง Job Advertisement
 
14:30:00
FRI : ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง สังฆคุณ 9
 
15:30:00
FRI : ศ23101 ทัศนศิลป์ ม.3 * เรื่อง องค์ประกอบศิลป์
 
16:30:00
ไปตามฝัน
 
17:00:00
รอบภูมิภาค
 
17:30:00
รอบรู้ถิ่นไทย
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เกษตรขั้นเทพ
 
19:00:00
ก้าวอย่างพอเพียง
 
19:30:00
แผ่นดินทระนง
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ไปตามฝัน
 
21:00:00
R : รอบภูมิภาค
 
21:30:00
R : รอบรู้ถิ่นไทย
 
22:00:00
R : เกษตรขั้นเทพ
 
23:00:00
R : ก้าวอย่างพอเพียง
 
23:30:00
R : แผ่นดินทระนง