00:00:00
ศ22101 ทัศนศิลป์ ม.2(ต่อ) เรื่อง อภิปรายเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:00:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
วิถีอาเซียน
 
02:00:00
รอบบ้านเรา
 
02:30:00
สีสันแอฟริกา
 
03:00:00
แง้มประตูสู่ลาว ปี 1-2
 
03:30:00
ท่องโลก 10+1
 
04:00:00
ASEAN FOCUS
 
04:30:00
สวัสดีเวียดนาม
 
05:00:00
ภาษาเกาหลี
 
05:30:00
ภาษาพม่า
 
06:00:00
สีสันอาเซียนพลัส
 
06:30:00
R วิถีอาเซียน
 
07:00:00
R รอบบ้านเรา
 
07:30:00
R แง้มประตูสู่ลาว ปี 1-2
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
อ22102 ภาษาอังกฤษ ม.2 เรื่อง What should I do?
 
09:30:00
ค22102 คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง เอกนาม
 
10:30:00
ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2 เรื่อง การปกครองไทย
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
R ASEAN FOCUS
 
12:30:00
ศ22103 ดนตรี ม.2 เรื่อง รวมวงดนตรี
 
13:30:00
ว22103 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม (2)
 
14:30:00
R อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 เรื่อง What should I do?
 
15:30:00
R ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง เอกนาม
 
16:30:00
R ส22101 สังคมศึกษา ม.2 เรื่อง การปกครองไทย
 
17:30:00
R ว22103 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม(1)
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R ศ22103 ดนตรี ม.2 เรื่อง รวมวงดนตรี
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 เรื่อง What should I do?
 
21:30:00
R ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง เอกนาม
 
22:30:00
R ส22101 สังคมศึกษา ม.2 เรื่อง การปกครองไทย
 
23:30:00
R ศ22103 ดนตรี ม.2 เรื่อง รวมวงดนตรี