00:00:00
แจ้งรายการ
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
รอบบ้านเรา
 
02:00:00
สีสันแอฟริกา
 
02:30:00
แง้มประตูสู่ลาว ปี 1-2
 
03:00:00
ท่องโลก 10+1
 
03:30:00
ASEAN FOCUS
 
04:00:00
สวัสดีเวียดนาม
 
04:30:00
ภาษาเกาหลี
 
05:00:00
ภาษาพม่า
 
05:30:00
วิถีอาเซียน
 
06:00:00
สีสันอาเซียนพลัส
 
06:30:00
รอบบ้านเรา
 
07:00:00
สีสันแอฟริกา
 
07:30:00
แง้มประตูสู่ลาว ปี 1-2
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง การหาค่ารากที่สามโดย วิธีการแยกตัวประกอบ *
 
09:30:00
อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 เรื่อง Listening : Let’s join the club
 
10:30:00
ว22101วิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่อง ระบบหายใจ (3)
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ศ22101ทัศนศิลป์ ม.2 เรื่อง นำเสนอลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R: ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง การหาค่ารากที่สามโดย วิธีการแยกตัวประกอบ *
 
15:30:00
R: อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 เรื่อง Listening : Let’s join the club
 
16:30:00
R: ว22101วิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่อง ระบบหายใจ (3)
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R: ศ22101ทัศนศิลป์ม.2 เรื่อง นำเสนอลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: ค22101 คณิตศาสตร์ ม.2 "เรื่อง การหาค่ารากที่สามโดย วิธีการแยกตัวประกอบ *"
 
21:30:00
R: อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 เรื่อง Listening : Let’s join the club
 
22:30:00
R: ว22101วิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่อง ระบบหายใจ (3)
 
23:30:00
R: ศ22101ทัศนศิลป์ม.2 เรื่อง นำเสนอลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์