00:00:00
ศ21103 ดนตรี ม.1(ต่อ) เรื่อง ขับรองประสานเสียง ๒ แนว
 
00:30:00
Happy English by Kru Somsri
 
01:00:00
Click
 
01:30:00
Sparkling English
 
02:00:00
Good Morning vocab King
 
02:30:00
Happy English by Kru Somsri
 
03:00:00
Click
 
03:30:00
Sparkling English
 
04:00:00
Good Morning vocab King
 
04:30:00
ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
 
05:00:00
FudFidFoFi
 
05:30:00
R Happy English by Kru Somsri
 
06:00:00
R Click
 
06:30:00
R Sparkling English
 
07:00:00
R Good Morning vocab King
 
07:30:00
R FudFidFoFi
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
MON ท21101 ภาษาไทย ม.1 เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
 
09:00:00
MON ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้
 
10:30:00
MON อ21101 ภาษาอังกฤษ ม.1 เรื่อง Meal Times.
 
11:30:00
MON ส21102 ประวัติศาสตร์ ม.1 เรื่อง ความร่วมมือและการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
12:30:00
TUE ส21101 สังคมศึกษา ม.1 เรื่อง อำนาจอธิปไตย (2)
 
13:30:00
TUE ท21101 ภาษาไทย ม.1 เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
 
14:30:00
TUE ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้
 
15:30:00
TUE ว21103 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง ยานยนต์แห่งโลกอนาคต(1)
 
16:30:00
TUE ว21103 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง ยานยนต์แห่งโลกอนาคต(2)
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
WED ค21101 คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง การแบ่งครึ่งมุม
 
19:00:00
WED ว21101 วิทยาศาสตร์ ม.1 เรื่อง การลำเลียงน้ำของพืช (2)
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
WED ว21101 วิทยาศาสตร์ ม.1 เรื่อง การลำเลียงอาหารของพืช
 
21:30:00
WED ศ21101 ทัศนศิลป์ ม.1 เรื่อง การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ และงานกราฟิกระดมความคิด พิชิต ภาพสัญลักษณ์วดล้อม
 
22:30:00
R Sparkling English
 
23:00:00
R Good Morning vocab King
 
23:30:00
R ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง