00:00:00
เก๋าตัวจริง
 
00:30:00
กินอยู่...คือ
 
01:30:00
ภัตตาคารบ้านทุ่ง
 
02:30:00
หนังพาไป
 
03:00:00
ตามอำเภอจาน
 
03:30:00
ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
 
04:30:00
FoodWork
 
05:00:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
05:30:00
วิถีไทย
 
06:00:00
เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
06:30:00
R : กินอยู่...คือ
 
07:30:00
R : เก๋าตัวจริง
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ค12101 คณิตศาสตร์ "เรื่อง 1. นาฬิกาแบบต่าง ๆ และส่วนประกอบของนาฬิกาแบบเข็ม 2. การบอกเวลาและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางวัน"
 
09:30:00
อ12101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Class Rules (1)
 
10:30:00
ท12101 ภาษาไทย เรื่อง อักษรสามหมู่รู้คิด
 
11:30:00
ส12102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 2
 
12:30:00
ท12101 ภาษาไทย "เรื่อง 1. นาฬิกาแบบต่าง ๆ และส่วนประกอบของนาฬิกาแบบเข็ม 2. การบอกเวลาและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางวัน"
 
13:30:00
ค12101 คณิตศาสตร์ เรื่อง Class Rules (1)
 
14:30:00
ส12101 สังคมศึกษา เรื่อง อักษรสามหมู่รู้คิด
 
15:30:00
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 2
 
16:30:00
R : เงินทองต้องวางแผน Life Event
 
17:00:00
R : เก๋าตัวจริง
 
17:30:00
R : หนังพาไป
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : กินอยู่...คือ
 
19:00:00
R : ภัตตาคารบ้านทุ่ง
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ตามอำเภอจาน
 
21:00:00
R : ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
21:30:00
R : ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
 
22:30:00
R : วิถีไทย
 
23:00:00
R : FoodWork
 
23:30:00
R : เงินทองต้องวางแผน Life Event