00:00:00
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 
01:00:00
Internet Of Thing
 
02:00:00
การจัดการโลจิสติกส์
 
03:00:00
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
 
04:00:00
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
05:00:00
R : เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 
06:00:00
R : Internet Of Thing
 
07:00:00
R : การจัดการโลจิสติกส์
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash CS6 เบื้องต้น
 
09:00:00
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
10:00:00
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 
11:00:00
การบัญชีเบื้องต้น 1
 
12:00:00
สปา
 
13:00:00
สวยใสแบบฟรีสไตล์
 
14:00:00
คอมพิวเตอร์น่ารู้
 
15:00:00
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
 
16:00:00
กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
 
17:00:00
ดอกไม้สด
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
R : เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
 
19:00:00
R : Internet Of Thing
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
เรียนรู้ใช้งาน IOT
 
21:00:00
R : ความมั่นคงและปลอดภัย
 
22:00:00
R : เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
 
23:00:00
R : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ดาวน์โหลดตารางสอน