00:00:00
อุตสาหกรรมเกษตร
 
01:00:00
การวิจัยตลาด
 
02:00:00
การบิน
 
03:00:00
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
04:00:00
R: อุตสาหกรรมเกษตร
 
05:00:00
R: การวิจัยตลาด
 
06:00:00
R: การบิน
 
07:00:00
R: เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การอ่านวรรณคดี (3) : ศิลปะการประพันธ์
 
09:30:00
การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4 "เรื่อง การดูแลรักษาทำความสะอาดบ้าน จัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน "
 
10:30:00
วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ไต และการทำงานของไต
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง Phone Language
 
13:30:00
สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สถานการณ์โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 
14:30:00
สังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา: การซื้อขาย ขายฝาก เช่าซื้อ
 
15:30:00
แจ้งรายการ
 
16:00:00
สรีระวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียมสัตว์
 
17:00:00
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
อาหารตะวันตก (Western Cuisine)
 
19:00:00
อินเตอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
มทร.รัตนโกสินทร์
 
21:00:00
สืบสายลายสลัก
 
22:00:00
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ของ มทร. รัตนโกสินทร์
 
23:00:00
โครงการในพระราชดำริ รัชกาลที่ 9