00:00:00
เครื่องมืออุตสาหกรรม
 
01:00:00
กลศาสตร์ยางล้อ
 
02:00:00
ผลิตภัณฑ์เกษตร
 
03:00:00
การประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า
 
04:00:00
เทคโนโลยียานยนต์
 
05:00:00
R: เครื่องมืออุตสาหกรรม
 
06:00:00
R: กลศาสตร์ยางล้อ
 
07:00:00
R: ผลิตภัณฑ์เกษตร
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เสริมสาระความรู้
 
08:30:00
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การอ่านวรรณคดี (4) : รสวรรณคดี
 
09:30:00
คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซตที่เท่ากัน/เอกภพสัมพัทธ์
 
10:30:00
เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
R: ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การอ่านวรรณคดี (4) : รสวรรณคดี
 
13:30:00
R: คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซตที่เท่ากัน/เอกภพสัมพัทธ์
 
14:30:00
R: เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ
 
15:30:00
R: ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การอ่านวรรณคดี (4) : รสวรรณคดี
 
15:30:00
R: คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซตที่เท่ากัน/เอกภพสัมพัทธ์
 
17:30:00
R: เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ
 
18:30:00
R: ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การอ่านวรรณคดี (4) : รสวรรณคดี
 
19:30:00
R: คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซตที่เท่ากัน/เอกภพสัมพัทธ์
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4(ต่อ) เรื่อง เซตที่เท่ากัน/เอกภพสัมพัทธ์
 
21:00:00
R: เทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ
 
22:00:00
อุตสาหกรรมเกษตร
 
23:00:00
การวิจัยตลาด