00:00:00
คนสู้โรค
 
00:30:00
Healthy Club
 
01:00:00
ตื่นรู้ สู้โควิด
 
01:30:00
Nous Space
 
02:00:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
02:30:00
อยู่เป็นลืมป่วย
 
03:30:00
Exercise Time
 
04:30:00
ศิริราช The life
 
05:30:00
คลิป MU
 
06:00:00
R : คนสู้โรค
 
06:30:00
R : Healthy Club
 
07:00:00
R : ตื่นรู้ สู้โควิด
 
07:30:00
R : Nous Space
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
THU : อนุบาลปีที่ 2 เรื่อง ฤดูฝน (1)
 
11:00:00
FRI : อนุบาลปีที่ 2 เรื่อง ฤดูฝน (2)
 
13:30:00
R : อยู่เป็นลืมป่วย
 
14:30:00
R : Exercise Time
 
15:30:00
R : ศิริราช The life
 
16:30:00
R : เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
17:00:00
R : คลิป MU
 
17:30:00
R : คนสู้โรค
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : Healthy Club
 
18:30:00
R : ตื่นรู้ สู้โควิด
 
19:00:00
R : Nous Space
 
19:30:00
R : เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : อยู่เป็นลืมป่วย
 
21:30:00
R : Exercise Time
 
22:30:00
R : ศิริราช The life
 
23:30:00
R : คลิป MU