00:00:00
คู่หูทดลองวิทย์
 
00:30:00
พ่อแม่สู้ สู้
 
01:30:00
ดอกไม้ใต้หมอน
 
02:00:00
กฎหมายคลายเครียดปี 2
 
02:30:00
เล็กๆเปลี่ยนโลก
 
03:30:00
การศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิเศษ
 
04:00:00
ทุ่งซ่าวาไรตี้
 
04:30:00
สภาเสียงไร้เดียงสา
 
05:30:00
พลเมืองเด็ก
 
06:00:00
ทราบแล้วเปลี่ยน
 
06:30:00
จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
07:00:00
Sexpert Family
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เป็นพ่อ...เป็นแม่
 
08:30:00
อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน (4)
 
09:00:00
R พ่อแม่สู้ สู้
 
10:00:00
R ดอกไม้ใต้หมอน
 
10:30:00
R กฎหมายคลายเครียดปี 2
 
11:00:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
แจ้งรายการ
 
13:00:00
R อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน (4)
 
15:30:00
R อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน (4)
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
18:30:00
R เป็นพ่อ...เป็นแม่
 
19:00:00
R จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
19:30:00
R พลเมืองเด็ก
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R สภาเสียงไร้เดียงสา
 
21:30:00
R พ่อแม่สู้ สู้
 
22:30:00
R การศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิเศษ
 
23:00:00
R กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กพิการ
 
23:30:00
R โรงเรียนพ่อแม่