00:00:00
เป็นพ่อ...เป็นแม่
 
00:30:00
จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
01:00:00
สภาเสียงไร้เดียงสา
 
02:00:00
พลเมืองเด็ก
 
02:30:00
พ่อแม่สู้ สู้
 
03:30:00
การศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิเศษ
 
04:00:00
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กพิการ
 
04:30:00
โรงเรียนพ่อแม่
 
05:00:00
คู่หูทดลองวิทย์
 
05:30:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
06:00:00
เป็นพ่อ...เป็นแม่
 
06:30:00
จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
07:00:00
กว่าจะโต
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:20:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ตั้งต้นการศึกษาและการแพทย์
 
08:25:00
อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง การเดินทาง (4)
 
10:40:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ตั้งต้นการศึกษาและการแพทย์
 
12:30:00
แจ้งรายการ
 
13:00:00
R : อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง การเดินทาง (4)
 
15:15:00
แจ้งรายการ
 
15:30:00
R : อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง การเดินทาง (4)
 
17:45:00
แจ้งรายการ
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ตั้งต้นการศึกษาและการแพทย์
 
18:06:00
จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
18:30:00
สภาเสียงไร้เดียงสา
 
19:30:00
พลเมืองเด็ก
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ตั้งต้นการศึกษาและการแพทย์
 
20:35:00
พ่อแม่สู้ สู้
 
21:30:00
การศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิเศษ
 
22:00:00
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กพิการ
 
22:30:00
โรงเรียนพ่อแม่
 
23:00:00
คู่หูทดลองวิทย์
 
23:30:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก