00:00:00
จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
00:30:00
สภาเสียงไร้เดียงสา
 
01:30:00
พ่อแม่สู้ สู้
 
02:30:00
การศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิเศษ
 
03:00:00
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กพิการ
 
03:30:00
พลเมืองเด็ก
 
04:00:00
โรงเรียนพ่อแม่
 
04:30:00
คู่หูทดลองวิทย์
 
05:00:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
05:30:00
เป็นพ่อ...เป็นแม่
 
06:00:00
จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
06:30:00
สภาเสียงไร้เดียงสา
 
07:30:00
พลเมืองเด็ก
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา (1)
 
11:00:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
13:00:00
อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา (1)
 
15:30:00
อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา (1)
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
สภาเสียงไร้เดียงสา
 
19:00:00
พ่อแม่สู้ สู้
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
การศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กพิเศษ
 
21:00:00
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กพิการ
 
21:30:00
พลเมืองเด็ก
 
22:00:00
โรงเรียนพ่อแม่
 
22:30:00
คู่หูทดลองวิทย์
 
23:00:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
 
23:30:00
เป็นพ่อ...เป็นแม่