00:00:00
แสงแห่งปณิธาน
 
00:30:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
01:00:00
R : รอบภูมิภาค
 
01:30:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
02:00:00
The Green Diary season 1
 
02:30:00
ตามอำเภอจาน
 
03:00:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
03:30:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
04:00:00
๑ ในพระราชดำริ
 
04:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
05:00:00
R : เสียงจากแดนใต้
 
05:30:00
R: แสงแห่งปณิธาน
 
06:00:00
กลุ่มบูรณาการ แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา 1 (สุขศึกษา) เรื่อง อุบัติเหตุ 5
 
07:00:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง My Favorite Sport
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (วิทยาศาสตร์) เรื่อง การปรากฏของดาว 1
 
09:00:00
ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง กระต่ายกับเต่า 1
 
10:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง การชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน และการบอกน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
 
11:00:00
กลุ่มบูรณาการ แกนหลักศิลปะ 1 เรื่อง การแสดงบทบาทสมมติ
 
12:00:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (วิทยาศาสตร์) เรื่อง การปรากฏของดาว 1
 
13:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง การชั่งน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งสปริงและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม (ตัวย่อของกิโลกรัม คือ กก.)
 
14:00:00
ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง กระต่ายกับเต่า 2
 
15:00:00
กลุ่มบูรณาการ แกนหลักการงานอาชีพ 1 เรื่อง ปุกปุย
 
16:00:00
กลุ่มบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษา 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
 
17:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง การชั่งน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งสปริงและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม (ตัวย่อของกิโลกรัม คือ กก.)
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
18:30:00
รอบภูมิภาค
 
19:00:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
19:30:00
The Green Diary season 1
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
ตามอำเภอจาน
 
21:00:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
21:30:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
22:00:00
๑ ในพระราชดำริ
 
22:30:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
23:00:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
23:30:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด