00:00:00
แสงแห่งปณิธาน
 
00:30:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
01:00:00
R : รอบภูมิภาค
 
01:30:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
02:00:00
The Green Diary season 1
 
02:30:00
ตามอำเภอจาน
 
03:00:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
03:30:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
04:00:00
๑ ในพระราชดำริ
 
04:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
05:00:00
R : เสียงจากแดนใต้
 
05:30:00
R: แสงแห่งปณิธาน
 
06:00:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) เรื่อง อาการเจ็บป่วย 2
 
07:00:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง My House 3
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (วิทยาศาสตร์) เรื่อง การเกิดเสียง 1
 
09:00:00
ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง มอญซ่อนผ้า 2
 
10:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง สถานการณ์การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100
 
11:00:00
กลุ่มบูรณาการ แกนหลักศิลปะ 1 เรื่อง ฟองสร้างภาพ
 
12:00:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (วิทยาศาสตร์) เรื่อง การเกิดเสียง 1
 
13:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง สถานการณ์การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 ที่ใช้คำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าในสถานการณ์
 
14:00:00
ท11101 ภาษาไทย 1 เรื่อง โพงพาง 1
 
15:00:00
กลุ่มบูรณาการ แกนหลักการงานอาชีพ 1 เรื่อง อุปกรณ์การเกษตรและการจัดเก็บอุปกรณ์การเกษตร
 
16:00:00
กลุ่มบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษา 1 เรื่อง การรับประทานอาหารอย่างมีสติ
 
17:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง สถานการณ์การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 ที่ใช้คำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าในสถานการณ์
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
18:30:00
R : รอบภูมิภาค
 
19:00:00
R : นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
19:30:00
R : The Green Diary season 1
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ตามอำเภอจาน
 
21:00:00
R : พุทธธรรมนำปัญญา
 
21:30:00
R : เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
22:00:00
R : ๑ ในพระราชดำริ
 
22:30:00
R : 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
23:00:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
23:30:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด