แผนการสอน

Posted by bogyjung85@gmail.com | 29 ส.ค. 61
1,005 views

จะอัพเดทแผนการสอนจนครบปีการศึกษาหรือเปล่าคะ

3 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

  1. lumpai | 29.02.61
    แผนการสอนอนุบาล3
  2. Krujum.bk@gmail.com | 29.02.61
    อยากให้อัพเดทแผนการจัดประสบการณ์ล่วงหน้าคะเพราะบางกิจกรรมเราจำเป็นต้องปรับให้เข้ากับบริบทของเราจะได้จัดเตรียมล่วงหน้าได้ทัน
  3. araya7527@gmail.com | 29.02.61
    แผนการสอนอนุบาล ทำไมไม่เป็นปัจจุบันคะ มีถึงแค่สัปดาห์ที่9 9 ต้องการแผนการสอนเพื่อใช้ในการเตรียมการสอนค่ะ