ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.4 พอที่จะอับโหลดได้แล้วยังครับ

Posted by selingdongbayu@gmail.com | 18 มิ.ย. 61
1,117 views

ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.4 พอที่จะอับโหลดได้แล้วยังครับ ขอบคุณครับ

3 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

  1. nuttapong | 18.10.61
    ใบงานจะมีให้ดาวน์โหลดในส่วนของแต่ละรายชัวโมงครับ ซึ่งจะมีข้อมูลบอกว่าชัวโมงไหนมีสื่อประกอบอะไรบ้าง ดูได้จากหัวข้อรายชัวโมงที่สอนครับ
  2. Kulap0072@gmail.com | 18.10.61
    ขอใบงานวิทยาศาสตร์ป.4 ด้วยค่ะ
  3. selingdongbayu@gmail.com | 18.10.61
    ไม่มีเสียงตอบรับในสัญญาณที่ท่านเรียก