ใบงาน แบบฝึก

Posted by komson_11@hotmail.com | 18 พ.ค. 61
49,148 views

ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกด้วยครับผม ขอบคุณมากครับ

268 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

 1. มะลิวัลย์ | 18.08.62
  รบกวนขอใบงานวิชาภาษาไทย ป.1 เทอม 1 กับ เทอม 2 ค่ะ
 2. mamarunee | 18.08.62
  ขอใบงานภาษาไทยป. 3 เทอม 1 กับ เทอม 2 ค่ะ
 3. prayong promget | 18.08.62
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกด้วยครับผม ขอบคุณมากครับ
 4. จุ้ย | 18.08.62
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกด้วยครับผม ขอบคุณมากครับ
 5. ปัทมพร | 18.08.62
  ขอใบงานภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ป.5 ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
 6. suvadee4343@gmail.com | 18.08.62
  ขอใบงานภาษาไทยภาคเรียนที่ 1 ป.3ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 7. suvadee4343@gmail.com | 18.08.62
  ขอใบงานภาษาไทยภาคเรียนที่ 1 ป.3ค่ะ
 8. prawitj60@gmail.com | 18.08.62
  ขอใบงาน ชั้น ป.3-6
 9. kamjad | 18.08.62
  ขอใบงาน ป 2 คณิตศาสตร์ ครับ ขอบคุณครับ
 10. Aun | 18.08.62
  ขอใบงานป.3 ทุกวิชาค่ะ
 11. prawitj60@gmail.com | 18.08.62
  ขอใบงาน ชั้น ป.3-ป.6
 12. khunarmi | 18.08.62
  ขอใบงานป1,2 ทุกวิชาค่ะ
 13. worakarn.show1@gmail.com | 18.08.62
  ขอใบงานชั้นป.2 ทุกวิชาครับ
 14. prawitj60@gmail.com | 18.08.62
  ขอใบงานป.3-ป.5
 15. MAYA05 | 18.08.62
  ขอใบงาน ป.2 ทุกวิชาหน่อยค่ะ
 16. Suksan chaboonmee | 18.08.62
  ขอใบงาน ป.2 นะคะทุกวิชาค่ะ
 17. mittapab | 18.08.62
  ขอใบงานคณิต ป6 ด้วยครับ
 18. กวาง | 18.08.62
  ขอใบงานภาษาไทย ป.3 ครับ
 19. akarat | 18.08.62
  ขอใบงานป.4ด้วยครับ
 20. นายชัยยา คำเพลิง | 18.08.62
  ขอใบงาน คณิตศาสตร์ ป.4 ขอบคุณมากครับ
 21. kruto2507@gmail.com | 18.08.62
  ขอแบบฝึก และใบงานคณิตศาสตร์ ป.6 ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
 22. mamarunee | 18.08.62
  ขอแบบฝึก และใบงานคณิต และภาษาไทย ป. 3 ด้วยค่ะ
 23. akarat | 18.08.62
  ขอใบงานภาษาไทยป.4ครับ
 24. พิมพิไล | 18.08.62
  ขอใบงาน และแบบฝึก ภาษาไทยป. 6 - ม.3 คะ
 25. ์Nattharikan Pratumwan | 18.08.62
  ขอควมอนุเคราะห์ใบงานภาษาไทยป. 6ค่ะ
 26. ปัถย์ | 18.08.62
  ขออนุเคราะห์ใบงานคณิตศาสตร์ ป.3 คะ
 27. นายณัฐพงศ์ ยศวังใจ | 18.08.62
  ขออนุเคราะห์ใบงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ป.6 ครับ
 28. กาญจนา | 18.08.62
  ใบงานภาษาไทย​ป.2
 29. Nattakorn | 18.08.62
  ขอความอนุเคราะห์ใบงานทุกรายวิชา ป.2 ขอบคุณค่ะ
 30. Paritat koanamsaisupanon | 18.08.62
  ขอความอนุเคาระห็ใบงานทุกรายวิชา ป.5 ขอบคุณครับ
 31. ptant2511@hotmail.com | 18.08.62
  ขอความอนุเคราะห์ใบงานทุกรายวิชา ป..4 ขอบคุณคะ
 32. mudmai | 18.08.62
  ขอความอนุเคราะห์ใบงานทุกรายวิชา ป.1 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 33. kru neab | 18.08.62
  ขอความอนุเคราะห์ใบงาน ป.3 ทุกวิชาด้วยครับ ขอบคุณมากๆครับ
 34. เตโมจิน | 18.08.62
  ขอความอนุเคราะห์ใบงานวิชาภาษาไทย ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครับ
 35. Pap | 18.08.62
  ขอความอนุเคราะห์คุณครูต้นทาง ขอใบงานวิชาวิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)ป.5 ด้วยครับ
 36. permsook mongnantersie | 18.08.62
  ขอความอนุเคราะห์ใบงาน ป.2และแบบึกคะ
 37. rujinun | 18.08.62
  ขอความอนุเคราะห์ใบงาน ป.3 วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 38. ครูจา | 18.08.62
  ขอความอนุเคราะห์ใบงาน ป.3 ทุกวิชาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 39. นาง | 18.08.62
  ขอความอนุเคราะห์ใบงาน ป.3 ทุกวิชาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 40. Jurii | 18.08.62
  ขอใบงานประวัติศาสตร์ ม.2 หน่อยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
 41. นารี | 18.08.62
  ขอใบงานวิชาภาษาอังกฤษป.6
 42. โรงเรียนวัดสามชุก | 18.08.62
  ขออนุญาตคุณครูต้นทางขอใบงานวิชาภาษาไทยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 43. tippawan | 18.08.62
  ขอความอนุเคราะห์แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1- ม.3 ค่ะ
 44. ภาวนา07 | 18.08.62
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึก ภาษาอังกฤษ ม.1- 3 ด้วยด่ะ ขอบคุณค่ะ (pawanawinner@gmail.com)
 45. saovanee0707@gmail.com | 18.08.62
  ขอใบงานภาษาไทย ป.6 ขอบคุณค่ะ
 46. นิภา | 18.08.62
  ชออนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนชั้นป.5 พ้อมเฉลยด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 47. ji | 18.08.62
  ขอความอนุเคราะห์ใบงาน และข้อสอบของชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑ ทุกวิชาด้วยค่ะ
 48. bit200912@gmail.com | 18.08.62
  โรงเรียนบ้านดงลาน ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียน 2/2561 ป.1-6 ทุกวิชาครับ
 49. สุนิตย์ สัจจา | 18.08.62
  ขอข้อสอบปลายปีชั้น ป.3 ค่ะ
 50. ศิริรัตน์ วงศ์ยนต์ | 18.08.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป.1และ ป.6 ทุกรายวิชา ขอบคุณค่ะ ruut_1419@hotmail.com
 51. Metawee | 18.08.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ป.1 และ ป.3 ทุกรายวิชา ขอบคุณค่ะ Metawee_May999@hotmail.com
 52. sunitra | 18.08.62
  ขอโทษค่ะ พร้อมเฉลยนะคะ ขอบคุณค่ะ
 53. sunitra | 18.08.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ป.1 -ป.2 ทุกรายวิชา ขอบคุณค่ะ sunitra 2503@gmail. com
 54. Noi | 18.08.62
  วราวัลยื์ ป้องนนท์ / 10.3.62 รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป2 ทุกวิชาด้วยคะ่/ขอบคุณคะ/warawannoi2015@gmail.com
 55. Auangkum Hankaew | 18.08.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ป.1 ด้วย ขอบคุณค่ะ E-mail : Auangkum2556@gmail.com
 56. Kru_Gift | 18.08.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 วิชาคณิตฯ ของชั้นป.5 ด้วยค่ะ /ขอบคุณค่ะ E-mail : doingam45@gmail.com
 57. ฝันชนก บุญเติม | 18.08.62
  ขอใบงานแบบฝึก2/1561
 58. wanna | 18.08.62
  รบกวนขอข้อสอบด้วยคะ
 59. phatsakorn_s@hotmail.com | 18.08.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่2 ชั้น ป.4 ด้วยคนค่ะ
 60. jamroon101960@gmail.com | 18.08.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ชั้น ป. 2 , ป.4 ด้วยครับ ขอบคุณครับ
 61. poolsub mahachai | 18.08.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของชั้นป.3 ด้วยค่ะ /ขอบคุณค่ะ E-mail : lawan302503@gmail.com
 62. luktawin100912@gmail.com | 18.08.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของขั้น ป.2 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ luktawin100912@gmail.com
 63. phornsiri | 18.08.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของชั้นป.3และชั้นป.3 ด้วยคะ /ขอบคุณคะ yoyiyamomo@gmail.com
  • phornsiri | 18.08.62
   บกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของชั้นป.3และชั้นป.2 ด้วยคะ /ขอบคุณคะ yoyiyamomo@gmail.com
 64. krunatthanan | 18.08.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของชั้นป.3 ด้วยคะ /ขอบคุณคะ
  • krunatthanan | 18.08.62
   natthanan.nn48@gmail.com
 65. kunnujieb | 18.08.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ป.2 ด้วย ขอบคุณค่ะ
  • phornsiri | 18.08.62
   ไม่ทราบว่าคุณ nujieb ได้รับข้อสอบยังคะ
 66. ศศิ | 18.08.62
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงานและแบบฝึกด้วยค่ะ ขอลบคุณมากค่ะ
  • ศศิ | 18.08.62
   ขอบคุณมากค่ะ
 67. กาญจนา เจิดสกุล | 18.08.62
  ขอใบงาน แบบฝึก และข้อสอบ เรื่องการชั่ว ป 1 ค่ะ รบกวนส่งมาที่ chaichana2556@outlook.com ขอบคุณค่ะ
 68. amornrat06008@gmail.com | 18.08.62
  ขอใบงาน แบบฝึก ข้อสอบ
 69. Kaew063@gmail.com | 18.08.62
  ขอใบงานภาษาอังกฤษชั้น ป5ค่ะช่วงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ไม่มีค่ะ
 70. มงคล มณีศรี | 18.08.62
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกด้วยครับผม ขอบคุณมากครับ
 71. ซิล | 18.08.62
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน ขอบคุณมากคะ
 72. ฉวี | 18.08.62
  ขอใบงานท้ายบทเรียนพร้อมเฉลยของชั้น ป.6 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,ภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะ
 73. saovanee0707@gmail.com | 18.08.62
  ขอแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนคณิตฯ ป.3 ค่ะ
 74. JOKE | 18.08.62
  ขอบคุณครับ
 75. Navapornsirirat@gmail.com | 18.08.62
  ขอใงงานวิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่ 2 ค่ะ
 76. Navapornsirirat@gmail.com | 18.08.62
  ขอใบงานวิทยาศาสตร์ ชั้นป.3เทอม 2 ค่ะ
 77. นางสาว | 18.08.62
  ขอใบงานคณิตศาสตร์ ป.2 ปีการศึกษา 2561 ขอบคุณมากค่ะ
 78. นางสาว | 18.08.62
  ใบงานคณิตศาสตร์ ป.2 ปีการศึกษา 2561
 79. Kajeab | 18.08.62
  ขอใบงานและแบบฝึกชั้นป.2ทุกวิชาค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 80. areerat khamphan | 18.08.62
  ขอใบงานชั้นป.1 ทั้ง2ภาคเรียนด้วยค่ะ ตามอีเมล์ที่อยู่ที่แจ้งไป ขอบคุณมากค่ะ
 81. ampaporn684@gmail.com | 18.08.62
  สวัสดีค่ะคุณครูต้นทาง......หนูขอใบงานในรายวิชาของนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 เทอม 2 ในแต่ละรายวิชาด้วยค่ะ ส่งมาที่ ampaporn684@gmail.com จักขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
 82. ampaporn684@gmail.com | 18.08.62
  สวัสดีค่ะคุณครูต้นทาง......หนูขอใบงานในรายวิชาของนักเรียนชั้น ป.5 เทอม 2 ในแต่ละรายวิชาด้วยค่ะ
 83. สิบเอกยุทธนา ภัททิยะโชติ | 18.08.62
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง......กระผมขอใบงานในรายวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ครับผม
 84. ประดับ พลกลาง | 18.08.62
  ขอใบงานภาษาไทย ป.5-ม.3ค่ะ
 85. ดุลย์ | 18.08.62
  ขอใบงานคณิตศาสตร์ ป.3. แบบฝึกหัด 2.52 ขอบคุณครับ
 86. Kroonang | 18.08.62
  nangmarasri65@gmail.comขอใบงานประวัติศาสาตร์ป3ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 87. maneerut2502@gmail.com | 18.08.62
  ขอใบงานภาษาไทยชั้นป.1 ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
 88. yaowapa66 | 18.08.62
  ขอใบงานภาษาไทย กระต่ายตื่นตูม ป.2 ด้วยค่ะ
 89. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม | 18.08.62
  ขอใบงานวิทยาศาสตร์ ป. 6 ด้วยครับ
 90. angkana bunpan | 18.08.62
  ขอใบงานทุกวิชาของ ป.3 กับ ป.5 คะ
 91. Jidee | 18.08.62
  ขอใบงานสังคมป4/ป5 คณิต/วิทย์/สังคมป4
 92. นางสาว | 18.08.62
  ขอใบงานทุกวิชาของระดับชั้น ป.1
 93. Thip | 18.08.62
  ขอใบงานทุกวิชาของระดับชั้น ป.1 ป. และ ป.2ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 94. Samransukh | 18.08.62
  ขอใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ช้้น .4 ภาคเรียนที่ 2/2561 ขอบคุณคุณครูต้นทางด้วยครับ.....Samransukh@gmail.com
 95. รัชนี ก้อนกลีบ | 18.08.62
  ขอใบงานทุกวิชาของระดับชั้น ป.1 ป. และ ป.5 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 96. Samransukh | 18.08.62
  ขอใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ช้้น .4 ภาคเรียนที่ 2/2561 ขอบคุณคุณครูต้นทางด้วยครับ
 97. Boyd_stinzee | 18.08.62
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึก คณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์ ป.4 ครับ
 98. ธีระชัย | 18.08.62
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงานและแบบฝึก คณิตศาสตร์ ป.4 และ ป5
 99. krurat | 18.08.62
  ขอใบงาน และแบบฝึก ชั้นป.3 ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 100. 2502pradab@gmail.com | 18.08.62
  ใบงานภาษอังกฤษป.3ขอบคุณครับ
 101. klinsukon22@gmail.com | 18.08.62
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 102. yuii | 18.08.62
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 103. orasanid@gmail.com | 18.08.62
  ขออนุญาตครูต้นทางขอใบงานและแบบฝึก ป.6 ด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะ
 104. nunancy | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึก ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ด้วยคะ ขอบคุณมากค่ะ
 105. lawan | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงานและแบบฝึก คณิตศาสตร์ ป.1 ป.2 และป.3
 106. จินตนา | 18.08.61
  ขอใบงานและแบบฝึกรายวิชาด้วยค่ะ
 107. kunnayrak_2507@hotmail.com | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงานและแบบฝึก คณิตศาสตร์ ป.4 ป.5 และป.6
 108. aueangfa | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงานและแบบฝึกด้วย ประวัติศาตร์ ป.3 เทอม 2 ขอบคุณมากค่ะ กรุณาส่งมาที่ aueangfa_a-nan@hotmail.com
 109. jit | 18.08.61
  ขอใบงานประวัติศาสตรฺ ม.๒ ทั้ง๒ ภาคเรียนค่ะ
 110. Frank | 18.08.61
  ขอเฉลยคนิตศาสตร์ป.6เทอม2เรื่องเลขาคนิตสองมิติ ใบงาน7.1หน่อยครั
  • Frank | 18.08.61
   ส่งมาทางอีเมล bommpoty@gmail.comนะครับ
 111. jurairat_tik@hotmail.com | 18.08.61
  ขออนุเคระห์บใบงาน ป.1 เทพม 2 ทุกวิชาค่ะ
  • jurairat_tik@hotmail.com | 18.08.61
   ส่งมาที่ jurairat__tik@hotmail.com
  • jurairat_tik@hotmail.com | 18.08.61
   ขอความอนุเคราะห์ใบงาน ป.1 เทอม 2 ทุกวิชา ค่ะ
 112. kunllayanin | 18.08.61
  ขอใบงานทุกวิชาของป.3 ด้วยค่ะ redkullayanin094@gmail.com
 113. สุรีย์ แก้วโกมล | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทางนะคะ รบกวนขอใบงานทุกวิชา ชั้นป. 2 เทอม 2 ค่ะ กรุณาส่งมาที่ Krudang162 @gmail.com ขอบคุณมากค่t
 114. Nuansri | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงานภาษาอังกฤษ ป. 3 เทอม 2 ค่ะ e-mail ติดต่อ nuan_sripanya@hotmail.com ขอบคุณค่ะ
  • Nuansri | 18.08.61
   ขออภัยค่ะให้ที่อยู่เมลล์ผิด กรุณาส่งมาที่ nuansri097@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 115. จุฬาลักษณ์ | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงานและแบบฝึกค่ะ ขอบคุณค่ะ
 116. ครูชิด | 18.08.61
  ขอใบงานป.2 วิชา ภาษาไทย, สังคมศึกษา,ประวัติศาสตร์,ศิลปะ,การงานอาชีพ,สุขศึกษา ขอบคุณมากค่ะ
 117. 5650290007301 | 18.08.61
  ขออนุญาตขอใบงาน ป. 3 ภาคเรียนที่ 2 ทุกรายวิชาด้วยครับ
 118. wichuda9937@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงาน ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ทุกวิชาด้วยคะ
 119. ครูนิ | 18.08.61
  ขออนุญาต ขอใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์เทอม 2 ด้วยค่ะ
 120. ปริยาภัทร | 18.08.61
  ขอใบงาน ป ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ทุกวิชาค่ะ
 121. นางกรรณิการ์ เจริญ | 18.08.61
  ขอใบงาน ป.1 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 122. krunam | 18.08.61
  ขอใบงานทุกวิชาของระดับชั้น ป.5 และ ป.6 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ e-mail : m.tza555@gmail.com
 123. krunam | 18.08.61
  ขอใบงานทุกวิชาของระดับชั้น ป.5 และ ป.6 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 124. 5650290007301 | 18.08.61
  นายกร พิลาศจิตร / 10 .12.61 ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกหัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ทุกรายวิชาด้วยครับ ขอบคุณครับ
 125. นางเสาวลักษณ์ | 18.08.61
  ขออณุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกหัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ทุกรายวิชาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 126. krukian | 18.08.61
  ขอใบงานภาษาไทย ป. 6 ด้วยค่ะ inkian_2509@hotmail.com ขอบคุณค่ะ
 127. ภา | 18.08.61
  ขออณุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกหัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 128. ภา | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกคณิตด้วยคร้า
 129. ตุ้ม | 18.08.61
  ขอใบงาน แบบฝึก ทั้งหมดทุกวิชาของนักเรียนชั้นป.3ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 130. aueangfa | 18.08.61
  ขอใบงาน แบบฝึก ทั้งหมดทุกวิชาของนักเรียนชั้นป.3ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 131. Suttnirak kunangoran | 18.08.61
  ขอใบงาน ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ ทั้งหมดหน่อยน้ะค้ะ ขอบคุณอย่างยิ่งค้ะ
 132. Tuanjai panajan | 18.08.61
  ขอความอนุเคราะห์ใบงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.3 ทุกรายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2561 ขอบคุณค่ะ
 133. อ้อย | 18.08.61
  ขอใบงาน ป ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ทุกวิชาค่ะ
 134. paphawi | 18.08.61
  ขอใบงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ3 ทุกวิชาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 135. สิ จัน | 18.08.61
  ขอใบงานภาษาอังกฤษ ป.3 ค่ะ
 136. pakawadee.52@hotmail.com | 18.08.61
  เรียนคุณครูต้นทาง เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กครูคนเดียวสอนหลายชั้นและสอนทุกวิชา จึง ขอความอนุเคราะห์ ใบงานและแบบฝึก ทุกชั้นและทุกวิชา ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
 137. yui | 18.08.61
  ขอความอนุเคราะห์ใบงานภาษาไทย คณิตศาสตร์ปอ 2-3 ด้วยค่ะ
 138. นายวีระพงศ์ | 18.08.61
  ขอความอนุเคราะห์ใบงานคณิตศาสตร์ ป.5-6 ครับผม
 139. เถง | 18.08.61
  ขอใบงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.6 ภาคเรียนที่ 2/2561 ด้วยค่ะ
 140. Tarn | 18.08.61
  ขอใบงานทุกกลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 2 ปล 3 ด้วยครับ
 141. สุกัญญา | 18.08.61
  ขอใบงานภาษาไทย ป. 6 ด้วยค่ะ Phumjay2555 @ gmail.com
 142. สุกัญญา | 18.08.61
  ขอใบงานภาษาไทย ป. 6 ด้วยค่ะ
 143. prasan6277@gmail.com | 18.08.61
  ขอบคุณสำหรับใบงาน และแบบฝึกที่จะได้รับค่ะ
  • prasan6277@gmail.com | 18.08.61
   ขออนุญาตครูต้นทางขอใบงานภาคเรียนที่ 2 ทุกสาระการเรียนรู้ค่ะ
 144. ครูกล | 18.08.61
  ใบงานคณิต ป.6 หน่วยที่ 6 หาไม่เจอค่ะ
 145. khwanta2657@hotmail.com | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึก ป.4 ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 146. khwanta2657@hotmail.com | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 147. เรไร | 18.08.61
  ขออณุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกหัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 148. wachiraporn | 18.08.61
  .ใบงานภาษาอังกฤษ ม. 3
 149. yuii | 18.08.61
  ขอใบงานวิทยาศาสตร์ ป.4 ค่ะ
 150. เกษศิรินทร์ | 18.08.61
  ขอใบงานภาษาอังกฤษ ป.5 ค่ะ
 151. sirinda | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 152. Somporn Wechprasit | 18.08.61
  ขอใบงานภาษาอังกฤษ ป.๕และป.๖ ค่ะ
 153. NUTTY | 18.08.61
  ขอใบงานชั้นป.2 ทุกวิชาค่ะ
 154. WMinnie69 | 18.08.61
  รบกวนขอใบงาน วิชาภาษาไทย ป.6 ด้วยนะคะ teacher.mint2018@gmail.com
 155. WMinnie69 | 18.08.61
  รบกวนขอใบงาน วิชาภาษาไทย ป.6 ด้วยนะคะ teachrt.mint2018@gmail.com
 156. พันธ์ประภา | 18.08.61
  รบกวนขอใบงาน วิชาภาษาไทย คณิต วิทนย์ ชั้น ป.2 ด้วยค่ะ panprapa2505@gmail.com
 157. Krukong851@gmil.com | 18.08.61
  ขออนุญาตครูต้นทาง ขอใบงาน ใบความรู้ สุขฯและพลศึกษา ป. 3 ครับ
 158. suriyo puriso | 18.08.61
  ขออนุญาตครูต้นทางขอใบงาน ทุกกลุ่มสาระ ชั้น ป.5 และ ป.ุ6 ด้วยครับ ขอบคุณครับ
 159. fon | 18.08.61
  ขออนุญาตครูต้นทางขอใบงานทุกกลุ่มสาระ ชั้น ป.1 ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 160. ประมิตร | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทางขอใบงานภาาาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 2561 ชั้นป.4 ด้วยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
 161. raniwankhamtho@gmail.com | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงานและแบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย ภาคเรีนที 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป. 3 คะ ขอบคุณมากคะ
 162. อภัสนันท์ | 18.08.61
  ขออณุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกหัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และชั้นประถมศึกษาปีที่6 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 163. โรงเรียนบ้านนาวัง | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกหัดกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 164. jurairat_tik@hotmail.com | 18.08.61
  ใบงานคณิตศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 2/2561
 165. ครูแม็ก | 18.08.61
  ขอ ใบงานวิชาสังคม ป.5 ป.6 ด้วยครับ
 166. lum | 18.08.61
  ขอใบงานวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทย ชั้นป.4 เทอม2 ด้วยค่ะ จักขอบพระคุณยิ่งค่ะ
  • lum | 18.08.61
   ขอรบกวนคุณครูต้นทาง ขอใบงานวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทย ชั้นป.4 เทอม2 ด้วยค่ะ จักขอบพระคุณยิ่งค่ะ lumdaun231984@gmail.com
 167. เด่นชัย | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกด้วยครับผม ขอบคุณมากครับ denchai11@hotmail.com
 168. orachian.ol2512@gmail.com | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทางคะ ขอใบงานและแบบฝึกหัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ด้วยค่ะ ขอบคุณคะ
 169. sorn | 18.08.61
  ขออณุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกหัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 170. Vichan Tongdee | 18.08.61
  ขอใบงานและแบบฝึก ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 2/61 ทุกกลุ่มสาระด้วยครับ ขอบคุณครับ
 171. Nanthiporn | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึก ป.4 ทุกวิชา ขอบคุณมากค่ะ
 172. นางมาลินี ขันเงิน | 18.08.61
  ขอใบงานในการจัดการเรียนรู้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
 173. sanpoo997@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานละแบบฝึกทุกั้นค่ะ
 174. โศรดา | 18.08.61
  ขอบคุณล่วงหน้าด้วยคะ
 175. โศรดา | 18.08.61
  ขออนุญาตครูต้นทางขอใบงานและแบบฝึกของ สาระภาษาต่างประเทศของนักเรียนทุกชั้นคะ
 176. สุพัตรา โสมา | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอบงาน และแบบฝึก ชั้น ป.6 ด้วยคะ
 177. prayong promget | 18.08.61
  ขออนุญาต ขอใบงาน ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ป. 2 ครับ
 178. หน่อย | 18.08.61
  ขอใบงาน ภาษาไทย ป .2 คะ
 179. ครูอารีย์ | 18.08.61
  ขออนุญาต ขอใบงาน ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ป. 2 ,3 ค่ะ
 180. Ao supawan | 18.08.61
  ขอใบงาน ป. 2" ป3
 181. pirojjsa@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงาน ป.3ครับ
 182. supup1561@hotmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานภาษาไทยภาคเรียนที่ 2 ป.1 ค่ะ
 183. ครูทอง | 18.08.61
  ขอใบงาน ป. 2" ป3 ครับ
 184. krurat | 18.08.61
  ขอใบงานวิชาภาษาไทย ชั้น ป.3 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 185. ku | 18.08.61
  ขอใบงาน คณิต และอังกฤษ ป.5 และป.6 สาระภาษาไทย คณิต อังกฤษ วิทย์ ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 186. สุภาพ | 18.08.61
  ขอใบงานภาษาไทย คณิตศาสตร์ ชั้นป.5,6 ค่ะ
 187. สุภาพ | 18.08.61
  ขอใบงานภาษาไทย คณิตศาสตร์ ชั้นป.5,6 ค่ะ
 188. Phohtip | 18.08.61
  ขอใบงานทุกรายวิชา ป3-ป4 ด้วยค่ะ ขอบคุญค่ะ
 189. tapparos | 18.08.61
  ขอใบงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และ4 ทุกวิชาด้วยครับ ขอบคุณครับ
 190. นางขนิษฐา เวอจาเฮ้าสกี้ | 18.08.61
  ทุกสาระค่ะ ชั้นป. 3 ค่ะ
 191. นางขนิษฐา เวอจาเฮ้าสกี้ | 18.08.61
  รบกวนคุณครูต้นทาง ขอใงานและแบบฝึกภาคเรียนที่ 2 ค่ะ
 192. numjimd.ncp@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานและแบบฝึกหัด ป.4-6 ค่ะ
 193. wanpen | 18.08.61
  ขอใบงานและแบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.6 เทอมที่ 2 ด้วยนะคะ
 194. phantakan.2541@hotmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานป.2 ภาคเรียนที่2 ทุกวิชาคะ
 195. Jinnypet | 18.08.61
  ขอใบงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกวิชาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 196. phai | 18.08.61
  ขอนุญาตนำใบงานไปใช้กับนักเรียนนะคะ ขอบคุณค่ะ
 197. Kulap0072@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ด้วยค่ะ ทุกชั้นนะคะ
 198. faric | 18.08.61
  ขณะนี้ ใบงานยังโหลดได้ไหมคะ เข้าไปแล้ว หาใบงานไม่เจอค่ะ ขึ้นแต่แผนการเรียนให้ค่ะ
 199. Amporn | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกชั้นป.๑ ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 200. Amporn | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทางขอใบงานและแบบฝึกชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ด้วยค่ะ
 201. นาย | 18.08.61
  ขอใบงานแบบฝึก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ครับ
 202. Arvoy224.2524@gmail.com | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 203. sakultara | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 204. นาง | 18.08.61
  ขออนุญาตขอใบงาน วิทยาศาสตร์ ป.1 ด้วยคะ ขอบคุณค่ะ
 205. ขวัญตระกูล | 18.08.61
  ขออนุญาตขอใบงานวิชาภาษาไทย ป.3 คะ ขอบคุณคะ
 206. Supaporn.S0219@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานวิทย์ ป.3 ค่ะ
 207. phanich788@gmail.com | 18.08.61
  ขออนุญาตขอใบงานและแบบฝึกภาษาอังกฤษ ป.3 และป.2 ค้า
 208. phanich788@gmail.com | 18.08.61
  ขออนุญาตขอใบงานและแบบฝึกวิยาศาสตร์ ป.3 ค้า
 209. jira_1443@hotmail.com | 18.08.61
  ขออนุญาตขอใบงานและแบบฝึกภาษาไทยป. 4 ค่ะ
 210. wanida002503@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานและะแบบทดสอบ ป.2 คะ ขอบคุณคะ
 211. preechapd501@gmail.com | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกด้วยครับผม ขอบคุณมากครับ
 212. Supaporn.S0219@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานวิทย์ ป.3 ค่ะ
 213. nattanichar2517@hotmail.co.th | 18.08.61
  อยากได้ใบงานต้องทำอย่างไรบ้างคะ
 214. orachian.ol2512@gmail.com | 18.08.61
  อยากได้ใบงานทำอย่างไรค่ะ ขอบคุณคะ
 215. pai1958@hotmail.com | 18.08.61
  .ขอใบงานคณิต ป3 ป 4 คะ
 216. worakarn.show1@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานภาษาไทยป.1 และ ป.2
 217. prasit2503@hotmail.com | 18.08.61
  ใบงานวิทย์ ป.4
 218. py2pong424@gmail.com | 18.08.61
  ขออนุญาตค่ะเป็นสมาชิกใหม่ ใบงานภาษาอังกฤษปัจจุบันมีมั้ยค่ะ ขอด้วยนะคะ
 219. py2pong424@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานภาษาอังกฤษ ป.3 ค่ะ
 220. praneesiwat6@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงาน ป.4 ค่ะ
 221. tipparakprompakdee@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานป.1 ค่ะ
 222. ruangrong894@gmail.com | 18.08.61
  ขอใช้แบบฝึกใบงานค่ะ
 223. thepprachan@hotmail.co.th | 18.08.61
  ขอใบงานภาษาอังกฤษทั้งหมดวันที่ 17 สค 61 ครับ
 224. krusongsom5@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานภาษาไทย ป.3 ป.4 ครับ
 225. preechang2501@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานชั้นป.3วิชาภาษาไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ ด้วยครับ
 226. preechang2501@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานชั้นป.3 วิชาภาษาไทย คณิต วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ด้วยครับ
 227. chu0868619943@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานชั้นป.3 วิชาภาษาไทย คณิต วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ด้วยครับ
 228. Thongmuan400@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานภาษาไทย ป.2 ค่ะ
 229. amon09012502@gmail.com | 18.08.61
  วิทย์ป.๓
 230. green141220@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานคณิต ป.6 ค่ะ
 231. sai1.thong1@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานและแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3
 232. jutamat0899704456@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานและแบบฝึกหัดค่ะ
 233. krusanith@hotmail.com | 18.08.61
  ใบงานวิทย์ และคณิศาสตร์ ชั้น ป.6
  • jjpp879@gmail.com | 18.08.61
   ขอใบงานคณิตและวิทยาศาสตร์หน่อยค่ะ ชั้น ป.6 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 234. anongkuiburi@hotmail.co.th | 18.08.61
  ขอบคุณคุณครูต้นทางสำหรับใบงานค่ะ
 235. ch0102uan@gmail.com | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงานและแบบฝึกด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 236. vatuka11@windowslive.com | 18.08.61
  ใบงานภาษาอังกฤษ ป.3
 237. sucheera_don@hotmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานและแบบฝึกด้วยนะคะ ขอคุณค่ะคุณครู
 238. pinkaew198@gmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานและแบบฝึกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
  • admin-eng | 18.08.61
   คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้จ่ะ http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 239. admin-eng | 18.08.61
  คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้จ่ะ http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
  • admin-eng | 18.08.61
   คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้จ่ะ http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 240. Kroopuk1213@gmail.com | 18.08.61
  Kroopuk1213@gmail.com ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกด้วยค่ะ
  • admin-eng | 18.08.61
   คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้จ่ะ http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 241. sa_m1987@hotmail.com | 18.08.61
  รบกวนขอด้วยคนค่ะ ขอบคุณค่ะ sa_m1987@hotmail.com
  • admin-eng | 18.08.61
   คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้จ่ะ http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 242. giff.sama@gmail.com | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกด้วยค่ะ
  • admin-eng | 18.08.61
   คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้จ่ะ http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 243. krooutoomporn2525@gmail.com | 18.08.61
  ขออนุญาตคุณครูต้นทาง ขอใบงาน และแบบฝึกด้วยค่ะ
  • admin-eng | 18.08.61
   คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้จ่ะ http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 244. tpermtawee29@gmail.com | 18.08.61
  หาเจอแล้วค่ะ แต่หลุดไปแล้ว กลับไปใหม่จำไม่ได้แล้วค่ะ
  • admin-eng | 18.08.61
   คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้จ่ะ http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 245. Khwanpark910@gmail.com | 18.08.61
  หาที่โหลดใบงานไม่เจอค่ะ
  • admin-eng | 18.08.61
   คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้จ่ะ http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 246. jiranut1805@gmil.com | 18.08.61
  ขอใบงานในแต่ละวิชาของชั้น ป.3 ด้วยค่ะ
  • admin-eng | 18.08.61
   คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้จ่ะ http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user
 247. oomsin_wong2505@hotmail.com | 18.08.61
  ขอใบงานจากครูต้นทางด้วยคะไม่รู้ไปโหลดได้ที่ไหนคะ
  • admin-eng | 18.08.61
   คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้จ่ะ http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/?name=user