ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ดนตรี

แผนการสอน ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ 5. ดนตรีบูรณาการ
เรื่อง 5.1 การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
1
  การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ 5 ก.ย. 62
เรื่อง 5.2 การเขียนโครงร่างการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
1
  การเขียนโครงร่างการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ (1) 12 ก.ย. 62
2
  การเขียนโครงร่างการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ (2) 19 ก.ย. 62
เรื่อง 5.3 การจัดการแสดงดนตรี
1
  การจัดการแสดงดนตรี 26 ก.ย. 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ