ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ดนตรี

แผนการสอน ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ 1. วิวัฒนาการและอิทธิพลของดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ 2. ลักษณะเด่นของดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ 3. วิวัฒนาการดนตรี
เรื่อง 3.1 การเปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น
1
  การเปรียบเทียบองค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น 18 ก.ค. 62
เรื่อง 3.2 องค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น
1
  องค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น (1) 4 ก.ค. 62
2
  องค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น (2) 11 ก.ค. 62
หน่วยการเรียนรู้ 4. สร้างสรรค์งานดนตรี
หน่วยการเรียนรู้ 5. ดนตรีบูรณาการ
เรื่อง 5.1 การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
1
  การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ 5 ก.ย. 62
เรื่อง 5.2 การเขียนโครงร่างการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
1
  การเขียนโครงร่างการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ (1) 12 ก.ย. 62
2
  การเขียนโครงร่างการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ (2) 19 ก.ย. 62
เรื่อง 5.3 การจัดการแสดงดนตรี
1
  การจัดการแสดงดนตรี 26 ก.ย. 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ