ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น

ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง 1.1 ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์
1
  ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง 1.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
1
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์
เรื่อง 1.3 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
1
  ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง 1.4 การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นของตน
1
  การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นของตน
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เรื่อง 2.1 การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
1
  การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
เรื่อง 2.2 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
1
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
เรื่อง 2.3 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
1
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
เรื่อง 2.4 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย
1
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย
เรื่อง 2.5 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ และโอเชียเนีย
1
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ และโอเชียเนีย
เรื่อง 2.6 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง)
1
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง)
เรื่อง 2.7 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
1
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
เรื่อง 2.8 พัฒนาการทางสังคมของทวีปยุโรป
1
  พัฒนาการทางสังคมของทวีปยุโรป
เรื่อง 2.9 พัฒนาการทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
1
  พัฒนาการทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
เรื่อง 2.10 อิทธิพลของตะวันตกต่อสังคมโลก
1
  อิทธิพลของตะวันตกต่อสังคมโลก
เรื่อง 2.11 การเลือกรับอิทธิพลของตะวันตกต่อโลก
1
  การเลือกรับอิทธิพลของตะวันตกต่อโลก
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20
เรื่อง 3.1 สงครามโลกครั้งที่ 1
1
  สงครามโลกครั้งที่ 1
เรื่อง 3.2 สงครามโลกครั้งที่ 2
1
  สงครามโลกครั้งที่ 2
เรื่อง 3.3 สงครามเย็น
1
  สงครามเย็น
เรื่อง 3.4 องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง
1
  องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง 1
2
  องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง 2

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ