ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 32
แผนการสอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง

ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน งานกราฟิกและมัลติมีเดีย

หน่วยการเรียนรู้ 5. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ