ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 37
แผนการสอน ครูอัญชลี ประทานทรัพย์
ครูผู้สอน ครูอัญชลี ประทานทรัพย์

ครูอัญชลี ประทานทรัพย์
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ16101 ชั้น ป. 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family - All About Me เรื่อง Hello! My Name is Mary.
1
  Hello! My Name is Mary. 22 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family - All About Me เรื่อง Things you should know about me.
1
  Things You Should Know About Me 27 พ.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family - Home Sweet Home
1
  We love and care 29 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  There’s no one just like you 5 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  Who? 10 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family - My Wonderful Family
1
  What is she like? 12 มิ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  My grandma is kind to me 17 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family - Doing Housework
1
  I clean my room 19 มิ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  I can do it 24 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family - Happy Home
1
  My Daddy 26 มิ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  My Beloved Father 1 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family - Bedtime Story
1
  Goldilocks and the Three Bears. 3 ก.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  Put on the Puppet Show 8 ก.ค. 2562 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ16101 ชั้น ป. 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 School Life
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ16101 ชั้น ป. 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By tewinnew@gmail.com | 15.05.18 | 791 3 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By nonny | 11.12.18 | 419 0 ภาษาอังกฤษ
  3. Post By nonny | 11.12.18 | 356 1 ภาษาอังกฤษ
  4. Post By varitnuntak@gmail.com | 17.12.18 | 351 0 ภาษาอังกฤษ
  5. Post By nonny | 11.12.18 | 349 0 ภาษาอังกฤษ
  6. Post By ครูนาฏ | 06.07.19 | 217 1 ภาษาอังกฤษ
  7. Post By อวิรดา | 14.08.19 | 101 0 ภาษาอังกฤษ
  1. Post By nonny | 11.12.18 | 349 0 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By ครูนาฏ | 06.07.19 | 217 1 ภาษาอังกฤษ
  3. Post By อวิรดา | 14.08.19 | 101 0 ภาษาอังกฤษ