ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล

ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
คำนวณชวนคิด

แผนการสอน คำนวณชวนคิด

หน่วยการเรียนรู้ 1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 คณิตศาสตร์หรรษา
1
  คณิตศาสตร์หรรษา(1) 16 พ.ค. 61
2
  คณิตศาสตร์หรรษา(2) 23 พ.ค. 61
3
  คณิตศาสตร์หรรษา(3) 30 พ.ค. 61
4
  คณิตศาสตร์หรรษา(4) 6 มิ.ย. 61
5
  คณิตศาสตร์หรรษา(5) 13 มิ.ย. 61
6
  คณิตศาสตร์หรรษา(6) 20 มิ.ย. 61
7
  คณิตศาสตร์หรรษา(7) 27 มิ.ย. 61
8
  คณิตศาสตร์หรรษา(8) 4 ก.ค. 61
9
  คณิตศาสตร์หรรษา(9) 11 ก.ค. 61
เรื่อง 1.2 สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
1
  สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(1) 18 ก.ค. 61
2
  สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(2) 25 ก.ค. 61
3
  สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(3) 1 ส.ค. 61
4
  สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(4) 8 ส.ค. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(5) 15 ส.ค. 61
6
  สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(6) 22 ส.ค. 61
7
  สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(7) 29 ส.ค. 61 (มีใบงานและใบกิจกรรมประกอบการสอน)
8
  สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(8) 5 ก.ย. 61
9
  สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(9) 12 ก.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
10
  สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(10) 19 ก.ย. 61
11
  สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(11) 26 ก.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ